Přeji pěkný den a vítám Vás na mých webových stránkách.

    Moje firma se zabývá urbanistickými studiemi nových rozvojových lokalit a architektonickými studiemi a projekčními dokumentacemi nových i stávajících staveb pro bydlení, administrativu, kulturu i stavby pro podnikatelské a výrobní účely.

Veškeré projekční činnosti jsou zabezpečovány a koordinovány ve spolupráci s autorizovanými odborníky příslušných projekčních specializací.

U každé zakázky je přesný obsah zakázky stanoven při úvodním jednání s klientem.

 

Nabídka činností

     Zpracovávám níže uvedené dokumentace a činnosti:

Územně plánovací dokumentace – územní plány, územní studie, urbanistiské studie

Architektonické studie

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Projektová dokumentace pro stavební řízení a ohlášení stavby

3D modelování a vizualizace

Harmonizace obytného a pobytového prostoru

Projektování a poradenství dle zásad zdravého bydlení

Konsultační a poradenská činnost

Technická pomoc

Inženýrská činnost