Informace o mě

Autor urbanistických a architektonických návrhů :

ing. arch. Bílý Vladimír

Charakter práce :

Veškeré činnosti, související s projekční činností atelieru od úvodního jednání až po předání předmětu činnosti jsou prováděny a konsultovány výhradně majitelem atelieru, s výjimkou práce subdodávek (technické podklady, profese, statika, požárně bezpečnostní řešení staveb apod.). Předmětem činnosti atelieru nejsou dokumentace pro realizaci stavby – projekty staveb, ale zabezpečím .

Z důvodu dvacetileté praxe v intenzivní projekční činnosti a bohatých zkušeností v projektování a navrhování rodinných domů a obytných souborů je tato oblast převažujícím současným předmětem projekce.

V projekční praxi upřednostňujeme provozní a dispoziční řešení u všech navrhovaných objektů s cílem dosáhnout harmonie všech činností a životních potřeb investorů a budoucích uživatelů.

Z tohoto důvodu věnujeme při vstupních jednáních velkou pozornost na pochopení představ a potřeb investorů a jejich následnému včlenění do definitivní podoby a provozu navrhovaného objektu.

Projekční činnost provádíme na regionální úrovni Kyjovska s výjimkou akcí, kontaktovaných investory od původních klientů.

Softwearové vybavení firmy :

2D kreslení a 3D modelování je prováděno v programu DataCAD, rychlé konsultační vizualizace v prohlížeči O2c.

Vizualizace a barevné prezentace jsou prováděny v programech ARCON a SketchUp.

Textové a tabulkové výstupy jsou řešeny v programu OpenOffice.

 

Historie atelieru

Majitel :

ing. arch. Bílý Vladimír

Studium :

Fakulta architektury, Vysoké učení technické Brno – 1980 … 1985

Česká komora architektů :

Člen České komory architektů od roku 1994, číslo autorizace 02163

Ceny :

1999 – 3. místo jako spoluautor v rámci soutěže Dokonalý projekt roku 1999

2006 – 3. místo v projektantské soutěži Pohár plný vína z rok 2005 za návrh rodinného domu

Předmět činnosti :

Projekční činnost v investiční výstavbě

Zprostředkovatelská činnost

Praxe :

1985 … 1996 – činnost ve státní správě a samosprávě na úseku územního plánování a architektury okresu Hodonín a ve funkci městského architekta Kyjova.

Od roku 1996 – samostatný architektonický a projekční ateliér

Sídlo atelieru :

Vinohrady 2553/31, 697 01 Kyjov